+90 536 035 23 71 info@robotel.org

Duyurular

ROBOT EL DERNEĞİ GENEL KURUL ÇAĞRI DUYURUSU

Tarih     : 22.11.2023

Değerli üyemiz, 

Derneğimizin amacı el ve parmak ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşılmasıdır. Dernek yönetimi faaliyet alanlarında sürdürülebilirlik sağlama amacıyla tüzük değişikliği kararı almıştır. Bu nedenle derneğimizin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak üzere stratejik planlama ve karar alma sürecini güçlendirmek amacıyla 08 Aralık 2023 tarihinde, saat: 18.00’da #49 sayılı yönetim kurulu kararı ile genel kurul toplanmasına karar verilmiştir.

Alınan karar neticesinde derneğimizin Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte yine aşağıda belirtilen gündemde gerçekleşecektir.

Yer     : Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sok. No: 4/5 34357 Maçka – Beşiktaş/ İstanbul/Türkiye

Tarih     : 08.12.2023

Saat     : 18:00

İşbu Genel Kurul toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayısı aramaksızın, aynı gündemle aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte gerçekleşecektir.

Yer     : Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sok. No: 4/5 34357 Maçka – Beşiktaş/ İstanbul/Türkiye

Tarih     : 23.12.2023

Saat     : 18:00

Gündem  :

 1. Toplantının açılışı 
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunuşu
 3. Başkanın konuşması
 4. Yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporunun görüşülmesi
 5. Yönetim kurulunun kabul ettiği üyelerin derneğe kabulünün oylanması
 6. Pasif üyelerin üyeliklerinin sonlandırılmasının oylanması 
 7. Yönetim kurulunun tüzük değişikliği teklifinin oylanması
 8. Yönetim kurulunun iktisadi işletme kurma teklifinin oylanması
 9. Mevcut yönetim kurulunun ve denetim kurulunun görevine son verilmesi ve ardından ibra yoklamasının yapılması
 10. Hazirunun mevcut yönetim kurulunun ve denetim kurulunun görevine son vermesi halinde yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi
 11. Dernek yönetim kurulunda kimlere maaş verilebileceğinin belirlenmesi
 12. Dernek aidat miktarının ve ödeme tarihinin belirlenmesi
 13. Dilek temenniler ile kapanış