+90 536 035 23 71 info@robotel.org

Duyurular

ROBOT EL DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRI METNİ

Tarih     : 03.05.2023

Değerli üyemiz, 

Derneğimizin amacı el ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşılmasıdır. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ile birlikte de amputasyon miktarının anormal artışı gözlemlenmiştir. Bu nedenle derneğimizin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak üzere stratejik planlama ve karar alma sürecini güçlendirmek amacıyla 23 Mayıs 2023 tarihinde, saat: 18.30’da 35 sayılı yönetim kurulu kararı ile olağanüstü genel kurul toplanmasına karar verilmiştir.

Alınan karar neticesinde derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte yine aşağıda belirtilen gündemde gerçekleşecektir. 

Yer     : Eski Büyükdere Caddesi No:14 Daire: 6/C Park Plaza, Sarıyer/İstanbul 

Tarih     : 23 Mayıs 2023

Saat     : 18.30

İşbu Genel Kurul toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayısı aramaksızın, aynı gündemle aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte gerçekleşecektir.

Yer     : Eski Büyükdere Caddesi No:14 Daire: 6/C Park Plaza, Sarıyer/İstanbul 

Tarih     : 07 Haziran 2023

Saat     : 18:30

Gündem  :

 1. Toplantının açılışı 
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunuşu
 3. Başkanın konuşması
 4. Yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporunun görüşülmesi
 5. Yönetim kurulunun kabul ettiği yeni üyelerin derneğe kabulünün oylanması
 6. Pasif üyelerin üyeliklerinin sonlandırılmasının oylanması 
 7. Mevcut yönetim kurulunun görevine son verilmesi ve ardından ibra yoklamasının yapılması
 8. Hazirunun mevcut yönetim kurulunun görevine son vermesi halinde yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
 9. Dernek yönetim kuruluna verilecek maaşların belirlenmesi
 10. Dernek aidat miktarının ve ödeme tarihinin belirlenmesi
 11. Dilek temenniler ile kapanış